کارمزدها و هزینه خدمات

کارمزدها و هزینه خدمات در بازار

کارمزد معاملات در بازار چنج کن بصورت درصد از مبلغ کل معامله است و محاسبه‌ی آن بر اساس میزان حجم معاملات کاربر در 30 روز گذشته به صورت زیر لحاظ می‌شود. لازم به توضیح است که کسر کارمزد از معاملات باعث جلوگیری از ثبت معاملات صوری و مکرر خواهد شد و شرایط سالم و مطلوب‌تری را در بازار برای تمامی کاربران ایجاد می‌کند.

کارمزد از هر دو طرف معامله گرفته می‌شود.

کارمزد به صورت درصد از حجم دارایی درخواستی محاسبه می‌شود. به طور مثال اگر به عنوان فروشنده، بخواهید در برابر بیت‌کوین، تتر دریافت کنید کارمزد به صورت درصد از تتر دریافت می‌شود، و بالعکس اگر به عنوان خریدار بخواهید با تتر خود بیت‌کوین خریداری نمایید، کارمزد به صورت درصد از بیت‌کوین دریافت خواهد شد.

در حال حاضر کارمزد سفارش گذار (Maker) مستقل از حجم معاملات سی روزه همواره 0.15% درنظر گرفته می‌شود.

بسته به حجم معاملات کاربر سفارش بردار (Taker)، کارمزد معاملات طبق جدول زیر محاسبه می گردد:


حجم معاملات ۳۰ روز گذشته کارمزد معاملات
کمتر از 10 میلیون تومان 0.30%
بین 10 تا 50 میلیون تومان 0.25%
بین 50 تا 100 میلیون تومان 0.20%
بیشتر از 100 میلیون تومان0.15%

کارمزدها و هزینه خدمات در اکسچنج

کارمزد در بخش معاملات با چنج‌کن، به صورت متغیر برای کوین هایی که به تومان تبدیل می شوند 0.7% و برای کوین هایی که به یک دیگر تبدیل می شوند 0.5% درصد می‌باشد. نرخ تبدیل تومان به دلار و برعکس نیز 1 درصد می باشد.

واریز و برداشت ریال

کارمزد واریز ریال صفر است.

کارمزد برداشت ریال، از حداقل 1500 تومان شروع می شود. و به ازای هر 50 میلیون تومان 10 هزارتومان می باشد.


در صورت برداشت به حساب بانک آینده، تسویه‌ها از ساعات 04:00 تا 23:00  هر نیم ساعت انجام می‌شوند.


برداشت‌های ریالی برای تمامی حساب‌ها، در قالب پایا و به شرح زیر انجام خواهد شد:

  • 🔶 در صورت ثبت درخواست بین ساعات 23:00 تا 10:00، واریزی در سیکل پایا در ساعت 11:00 انجام خواهد شد.
  • 🔶 در صورت ثبت درخواست بین ساعات 10:00 تا 13:00، واریزی در سیکل پایا در ساعت 14:00 انجام خواهد شد.
  • 🔶 در صورت ثبت درخواست بین ساعات 13:00 تا 18:00، واریزی در سیکل پایا در ساعت 19:00 انجام خواهد شد.
  • 🔶 در صورت ثبت درخواست بین ساعات 18:00 تا 23:00، واریزی در سیکل پایا در ساعت 4:00 صبح روزکاری بعد انجام خواهد شد.

تسویه در برخی بانک‌ها ممکن است با زمان اشاره شده تفاوت داشته باشد.

سیکل‌های پایا تنها در روزهای کاری انجام خواهد شد

واریز و برداشت رمزارز

کارمزد واریز تمامی دارایی‌های دیجیتال صفر است.

کارمزد برداشت دارایی‌های دیجیتال به نوع کوین بستگی دارد و در کیف پول هر ارز قابل مشاهده است (به دلیل تنوع وسیع ارزها از بیان هریک صرف نظر کرده ایم)

کارمزد انتقال مربوط به ثبت تراکنش در شبکه‌ بوده و چنج‌کن در آن ذینفع نیست.

در صورتی که آدرس مقصد متعلق به کاربران چنج‌کن بوده و توسط چنج‌کن مدیریت شود، انتقال به صورت مستقیم و سریع صورت می‌گیرد و کارمزد انتقال صفر خواهد بود.