قیمت لحظه‌ای رمزارزهای چنج کن

بازار تغییر قیمت خرید قیمت فروش
  NFT / تومان +0.8% 0.02706 0.02710
  SHIB / تومان -1.1% 1.4042 1.4073
  WIN / تومان -1.2% 6.73 6.74
  FLOKI / تومان -3.0% 12.692 12.719
  SLP / تومان -0.9% 229.08 229.79
  VRA / تومان +2.6% 306.5 309.0
  ONE / تومان +1.3% 1,321 1,323
  CELR / تومان -0.9% 1,496.9 1,497.4
  XDC / تومان -1.4% 2,027 2,032
  VET / تومان +0.8% 2,030 2,040
  HBAR / تومان -1.1% 6,217 6,232
  XLM / تومان +1.4% 6,353 6,367
  TRX / تومان 0.0% 6,652 6,667
  CHZ / تومان -0.3% 6,705 6,714
  CRO / تومان -1.1% 6,954 6,967
  DOGE / تومان +2.6% 9,417 9,430
  GMT / تومان -0.1% 13,129 13,134
  IOTA / تومان +1.0% 13,240 13,259
  BAT / تومان +0.9% 14,273 14,286
  LRC / تومان -1.0% 15,956 16,024
  GRT / تومان -0.9% 18,747 18,761
  ENJ / تومان +0.3% 20,024 20,115
  SAND / تومان +0.8% 25,701 25,729
  MANA / تومان +0.9% 26,059 26,136
  ADA / تومان -1.4% 26,478 26,483
  CRV / تومان +7.0% 28,388 28,413
  XRP / تومان +1.1% 30,826 30,878
  STORJ / تومان +2.4% 32,510 32,599
  MATIC / تومان -2.7% 41,575 41,657
  FTM / تومان -2.7% 46,241 46,328
  EOS / تومان +2.4% 48,323 48,463
  USDT / تومان +0.1% 57,636 57,702
  FLOW / تومان +1.4% 54,220 54,227
  SUSHI / تومان +2.1% 69,893 69,941
  THETA / تومان -0.4% 133,830 134,133
  API3 / تومان -2.5% 160,006 160,575
  LDO / تومان +10.8% 135,459 135,486
  CVX / تومان +2.3% 155,743 156,938
  SNX / تومان +0.4% 166,146 166,652
  CAKE / تومان -0.3% 169,561 169,731
  MASK / تومان +2.6% 202,026 202,476
  BAL / تومان -0.5% 227,238 227,775
  FIL / تومان +0.4% 334,581 334,790
  TON / تومان +3.3% 367,781 369,832
  DOT / تومان +0.5% 417,119 417,839
  NEAR / تومان +2.6% 456,875 457,133
  AXS / تومان +6.4% 468,131 468,158
  ATOM / تومان +0.7% 484,495 485,795
  APT / تومان +0.4% 514,900 515,900
  UNI / تومان +11.0% 580,500 582,000
  KCS / تومان +1.7% 593,500 594,900
  ICP / تومان +0.7% 713,300 714,500
  LINK / تومان +4.5% 994,200 997,000
  LPT / تومان -1.9% 1,289,100 1,291,000
  ENS / تومان -0.8% 1,359,400 1,361,500
  NMR / تومان -0.6% 1,614,700 1,617,700
  DASH / تومان +0.4% 1,754,500 1,756,300
  AVAX / تومان -1.3% 2,191,300 2,194,600
  COMP / تومان +1.7% 3,465,700 3,485,100
  LTC / تومان -0.8% 4,888,300 4,898,700
  AAVE / تومان +1.5% 5,708,100 5,730,900
  XMR / تومان +1.8% 8,155,400 8,176,800
  SOL / تومان -4.7% 9,653,800 9,685,900
  BCH / تومان +0.9% 28,520,900 28,588,500
  BNB / تومان +0.5% 34,659,700 34,693,900
  MKR / تومان -3.0% 158,205,600 158,315,000
  ETH / تومان -0.9% 214,882,800 215,136,800
  YFI / تومان +1.4% 408,324,300 409,186,600
  BTC / تومان +1.2% 3,955,824,700 3,957,960,800