قیمت لحظه‌ای رمزارزهای چنج کن

بازار تغییر قیمت خرید قیمت فروش
  NFT / تومان +1.3% 0.01624 0.01625
  SHIB / تومان +2.1% 0.4220 0.4228
  FLOKI / تومان +2.1% 1.623 1.625
  WIN / تومان +1.4% 3.49 3.52
  SLP / تومان +1.1% 123.11 123.37
  VRA / تومان -2.3% 369.3 369.4
  ONE / تومان +3.5% 678 679
  CELR / تومان +1.5% 751.2 754.0
  VET / تومان +0.9% 1,088 1,090
  XDC / تومان -0.2% 2,478 2,486
  HBAR / تومان -0.7% 3,087 3,098
  CHZ / تومان -0.5% 3,694 3,703
  DOGE / تومان +2.8% 4,078 4,087
  CRO / تومان +1.3% 4,643 4,646
  TRX / تومان +1.5% 5,210 5,226
  XLM / تومان +0.7% 5,986 5,994
  GRT / تومان -0.6% 7,473 7,478
  IOTA / تومان +1.0% 8,745 8,763
  BAT / تومان +0.9% 10,693 10,699
  LRC / تومان +1.1% 10,924 10,930
  GMT / تومان +0.3% 14,494 14,502
  ENJ / تومان -0.2% 14,739 14,782
  FTM / تومان +7.5% 16,055 16,058
  ADA / تومان +1.1% 19,460 19,490
  SAND / تومان +2.8% 20,916 20,966
  MANA / تومان +0.6% 22,238 22,288
  CRV / تومان -0.3% 28,531 28,537
  XRP / تومان +1.0% 30,960 31,025
  FLOW / تومان +1.4% 33,442 33,660
  EOS / تومان +0.6% 34,303 34,333
  MATIC / تومان +0.8% 38,003 38,016
  STORJ / تومان +2.6% 38,487 38,609
  THETA / تومان +0.8% 48,485 48,680
  USDT / تومان -0.5% 50,618 50,654
  SUSHI / تومان +1.8% 63,747 63,854
  API3 / تومان +4.5% 74,423 74,662
  APE / تومان -3.5% 79,650 79,883
  NEAR / تومان +2.3% 92,435 92,694
  CAKE / تومان +1.9% 112,891 113,124
  LDO / تومان -1.5% 118,022 118,252
  TON / تومان -1.3% 122,420 122,709
  HT / تومان +2.3% 145,208 145,853
  MASK / تومان +1.3% 171,741 172,119
  SNX / تومان +2.1% 171,563 171,926
  CVX / تومان -0.1% 183,156 183,504
  BAL / تومان +1.9% 186,584 186,827
  FIL / تومان -0.3% 228,924 229,303
  ICP / تومان +2.2% 231,913 232,605
  ANT / تومان +1.5% 264,897 265,458
  DOT / تومان +1.4% 266,990 267,403
  UNI / تومان -4.1% 316,806 317,479
  LPT / تومان +0.5% 319,529 320,451
  AXS / تومان -0.1% 338,537 339,612
  APT / تومان +1.1% 355,367 355,980
  KCS / تومان +3.4% 401,946 402,141
  ENS / تومان +1.4% 432,660 433,010
  ATOM / تومان -0.1% 468,031 468,973
  LINK / تومان +2.5% 738,800 740,200
  NMR / تومان +1.8% 790,600 792,400
  AVAX / تومان +2.5% 1,054,200 1,055,600
  DASH / تومان +1.0% 1,519,800 1,522,900
  COMP / تومان +0.5% 2,595,900 2,604,100
  SOL / تومان +5.8% 2,950,700 2,955,100
  LTC / تومان +1.0% 3,527,300 3,533,500
  AAVE / تومان +1.6% 4,909,500 4,912,500
  XMR / تومان -0.2% 8,443,900 8,468,800
  BCH / تومان -0.1% 11,307,100 11,333,800
  BNB / تومان +1.0% 11,616,800 11,632,700
  MKR / تومان +0.5% 75,212,100 75,283,800
  ETH / تومان +0.9% 103,659,200 103,827,400
  YFI / تومان +0.2% 426,993,600 427,877,600
  BTC / تومان +1.9% 1,915,032,700 1,923,222,600