جشنواره جوایز چنج‌کن

با انجام کارهایی مانند ثبت‌نام و دعوت از دوستان خود به چنج‌کن آنی و بدون قرعه‌کشی، هدیه بگیرید. برای اطلاع از جزئیات دریافت هدیه، ادامه را بخوانید.

با کامل‌کردن هر ماموریت، بدون قرعه کشی هدیه بگیرید.

کمپین‌های فعال

هدیه روز تولد شما

صرافی چنج‌کن همواره به یاد شماست، با فعال سازی این هدیه در روز تولد خود معامله کنید و تا ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ بیبی دوج هدیه بگیرید! تا ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ در تبدیلگر و تا ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ در بازار کارمزد معامله ندهید!

فالو صفحه اینستاگرام

بعد از اینکه احراز هویت شدید، صفحه اینستاگرام چنج کن را دنبال کنید و سپس آی‌دی خود را در اینجا ثبت کنید، ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ بی‌بی دوج تا ۴۸ ساعت بعد براتون واریز خواهد شد.

ثبت‌نام و احراز هویت

اگر تاکنون در چنج‌کن، ثبت‌نام و یا احراز هویت نکرده‌اید، با تکمیل ثبت‌نام و احراز هویت در چنج‌کن از ۱ تا ۳۰ آذر به‌سادگی ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ بی بی دوج هدیه بگیرید.

دعوت کن و هدیه بگیر!

از ۱ تا ۳۰ آذر کد یا لینک دعوت ویژه خود را به دوستان خود بفرستید و به‌ازای هر دوستی که احراز هویت خود را تکمیل نماید ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ بی بی دوج هدیه می‌گیرید.

با معامله دوستات هدیه بگیر!

از ۱ تا ۳۰ آذر کد یا لینک دعوت ویژه خود را به دوستان خود بفرستید و به‌ازای هر دوستی که احراز هویت خود را تکمیل نماید و حجم معاملات تومانی آن بیشتر از ۱۰ میلیون شود، ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ بی بی دوج هدیه می‌گیرید.

سفارش در بازار

با تکمیل ثبت‌نام و احراز هویت در چنج‌کن و معامله حداقل ۱۰ میلیون تومان از ۱ تا ۳۰ آذر در بازار تومانی، ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ بی بی دوج در کیف پول خود هدیه بگیرید.

تبدیل مستقیم ارز به ارز

با تکمیل ثبت‌نام و احراز هویت در چنج‌کن از ۱ تا ۳۰ آذر و تبدیل ارز به ارز حداقل ۱۰ میلیون تومان در بخش تبدیلگر، ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ بی بی دوج در کیف پول خود هدیه بگیرید.

کمپین های گذشته

ثبت‌نام و احراز هویت

اگر تاکنون در چنج‌کن، ثبت‌نام و یا احراز هویت نکرده‌اید، با تکمیل ثبت‌نام و احراز هویت در چنج‌کن از ۱ تا ۳۰ آبان به‌سادگی ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ بی بی دوج هدیه بگیرید.

دعوت کن و هدیه بگیر!

از ۱ تا ۳۰ آبان کد یا لینک دعوت ویژه خود را به دوستان خود بفرستید و به‌ازای هر دوستی که احراز هویت خود را تکمیل نماید ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ بی بی دوج هدیه می‌گیرید.

با معامله دوستات هدیه بگیر!

از ۱ تا ۳۰ آبان کد یا لینک دعوت ویژه خود را به دوستان خود بفرستید و به‌ازای هر دوستی که احراز هویت خود را تکمیل نماید و حجم معاملات تومانی آن بیشتر از ۱۰ میلیون شود، ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ بی بی دوج هدیه می‌گیرید.

سفارش در بازار

با تکمیل ثبت‌نام و احراز هویت در چنج‌کن و معامله حداقل ۱۰ میلیون تومان از ۱ تا ۳۰ آبان در بازار تومانی، ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ بی بی دوج در کیف پول خود هدیه بگیرید.

تبدیل مستقیم ارز به ارز

با تکمیل ثبت‌نام و احراز هویت در چنج‌کن از ۱ تا ۳۰ آبان و تبدیل ارز به ارز حداقل ۱۰ میلیون تومان در بخش تبدیلگر، ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ بی بی دوج در کیف پول خود هدیه بگیرید.

ثبت‌نام و احراز هویت

اگر تاکنون در چنج‌کن، ثبت‌نام و یا احراز هویت نکرده‌اید، با تکمیل ثبت‌نام و احراز هویت در چنج‌کن از ۱ تا ۳۰ مهر به‌سادگی ۲۰,۰۰۰ فلوکی هدیه بگیرید.

دعوت کن و هدیه بگیر!

از ۱ تا ۳۰ مهر کد یا لینک دعوت ویژه خود را به دوستان خود بفرستید و به‌ازای هر دوستی که احراز هویت خود را تکمیل نماید ۲۰,۰۰۰ فلوکی هدیه می‌گیرید.

با معامله دوستات هدیه بگیر!

از ۱ تا ۳۰ مهر کد یا لینک دعوت ویژه خود را به دوستان خود بفرستید و به‌ازای هر دوستی که احراز هویت خود را تکمیل نماید و حجم معاملات تومانی آن بیشتر از ۱۰ میلیون شود، ۳۰,۰۰۰ فلوکی هدیه می‌گیرید.

سفارش در بازار

با تکمیل ثبت‌نام و احراز هویت در چنج‌کن و معامله حداقل ۱۰ میلیون تومان از ۱ تا ۳۰ مهر در بازار تومانی، ۱۵,۰۰۰ فلوکی در کیف پول خود هدیه بگیرید.

تبدیل مستقیم ارز به ارز

با تکمیل ثبت‌نام و احراز هویت در چنج‌کن از ۱ تا ۳۰ مهر و تبدیل ارز به ارز حداقل ۱۰ میلیون تومان در بخش تبدیلگر، ۱۵,۰۰۰ فلوکی در کیف پول خود هدیه بگیرید.

ثبت‌نام و احراز هویت

اگر تاکنون در چنج‌کن، ثبت‌نام و یا احراز هویت نکرده‌اید، با تکمیل ثبت‌نام و احراز هویت در چنج‌کن از ۱ تا ۳۱ مرداد به‌سادگی ۱۰۰,۰۰۰ پپه هدیه بگیرید.

دعوت کن و هدیه بگیر!

از ۱ تا ۳۱ مرداد کد یا لینک دعوت ویژه خود را به دوستان خود بفرستید و به‌ازای هر دوستی که احراز هویت خود را تکمیل نماید ۱۰۰,۰۰۰ پپه هدیه می‌گیرید.

با معامله دوستات هدیه بگیر!

از ۱ تا ۳۱ مرداد کد یا لینک دعوت ویژه خود را به دوستان خود بفرستید و به‌ازای هر دوستی که احراز هویت خود را تکمیل نماید و حجم معاملات تومانی آن بیشتر از ۱۰ میلیون شود، ۴۰۰,۰۰۰ پپه هدیه می‌گیرید.

اولین معامله

با تکمیل ثبت‌نام و احراز هویت در چنج‌کن با معامله حداقل ۲۰ میلیون تومان از ۱ تا ۳۱ مرداد در بازار تومانی، ۲۰۰,۰۰۰ پپه در کیف پول خود هدیه بگیرید.

تبدیل مستقیم ارز به ارز

با تکمیل ثبت‌نام و احراز هویت در چنج‌کن از ۱ تا ۳۱ مرداد با تبدیل ارز به ارز حداقل ۲۰ میلیون تومان در بخش تبدیلگر، ۲۰۰,۰۰۰ پپه در کیف پول خود هدیه بگیرید.

ثبت‌نام و احراز هویت

اگر تاکنون در چنج‌کن، ثبت‌نام و یا احراز هویت نکرده‌اید، با تکمیل ثبت‌نام و احراز هویت در چنج‌کن از ۱ تا ۳۱ اردیبهشت، به‌سادگی ۵,۰۰۰ فلوکی هدیه بگیرید.

عیدی بده عیدی بگیر!

از ۱ تا ۳۱ اردیبهشت کد یا لینک دعوت ویژه خود را به دوستان خود بفرستید و به‌ازای هر دوستی که احراز هویت خود را تکمیل نماید ۵,۰۰۰ فلوکی هدیه می‌گیرید.

با معامله دوستات هدیه بگیر!

از ۱ تا ۳۱ اردیبهشت کد یا لینک دعوت ویژه خود را به دوستان خود بفرستید و به‌ازای هر دوستی که احراز هویت خود را تکمیل نماید و حجم معاملات تومانی آن بیشتر از ۱۰ میلیون شود، ۲۰,۰۰۰ فلوکی هدیه می‌گیرید.

اولین معامله

با تکمیل ثبت‌نام و احراز هویت در چنج‌کن با معامله حداقل ۲۰ میلیون تومان از ۱ تا ۳۱ اردیبهشت در بازار تومانی، ۱۰,۰۰۰ فلوکی در کیف پول خود هدیه بگیرید.

تبدیل مستقیم ارز به ارز

با تکمیل ثبت‌نام و احراز هویت در چنج‌کن از ۱ تا ۳۱ اردیبهشت با تبدیل ارز به ارز حداقل ۲۰ میلیون تومان در بخش تبدیلگر، ۱۰,۰۰۰ فلوکی در کیف پول خود هدیه بگیرید.

ثبت‌نام و احراز هویت

اگر تاکنون در چنج‌کن، ثبت‌نام و یا احراز هویت نکرده‌اید، با تکمیل ثبت‌نام و احراز هویت در چنج‌کن از ۱ تا ۲۹ اسفند ، به‌سادگی ۱۰,۰۰۰ تومان هدیه بگیرید.

دعوت هر دوست

از ۱ تا ۲۹ اسفند کد یا لینک دعوت ویژه خود را به دوستان خود بفرستید و به‌ازای هر دوستی که احراز هویت خود را تکمیل نماید و حجم معاملات تومانی آن بیشتر از ۱۰ میلیون شود، ۵۰,۰۰۰ تومان هدیه می‌گیرید. علاوه بر این دوست شما نیز ۱۰,۰۰۰ تومان هدیه می‌گیرد.

اولین معامله

با معامله حداقل ۲۰ میلیون تومان از ۱ تا ۲۹ اسفند در بازار تومانی، ۲۰,۰۰۰ تومان در کیف پول خود هدیه بگیرید.

تبدیل مستقیم ارز به ارز

از ۱ تا ۲۹ اسفند با تبدیل ارز به ارز حداقل ۲۰ میلیون تومان در بخش تبدیلگر، ۲۰,۰۰۰ تومان در کیف پول خود هدیه بگیرید.